Spanish steps / Rome

Spanish steps / Rome

NIKON D300, 10.0 mm, 10, 1/640, 200